เข้าสู่ระบบ

การประชุมสร้างความเข้าใจกิจกรรมจัดแสดงผลงานความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

Nov 14, 2018
1 ยอดวิว
รายละเอียด

:: ช่องถ่ายทอดสด

[LIVE] TV พช. 2
4 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
[LIVE] พช Audio
4 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
[LIVE] TV พช. 1
8 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา

:: วีดีโอจากหมวดหมู่เดียวกัน

ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
01:12:08
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาด สำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ
01:50:49
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562
01:23:12
0 ยอดวิว  •  3 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 16/2561
00:48:08
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
ประชุมการดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ
01:48:46
0 ยอดวิว  •  3 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมชี้แจงพัฒนาการจังหวัดและเครือข่ายOTOP มาตรการลดหย่อนภาษี " OTOP ช๊อป ช่วยชาติ "
00:52:51
0 ยอดวิว  •  1 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562
01:01:06
0 ยอดวิว  •  1 เดือนที่ผ่านมา
เตรียมการและข้อมูลในการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดเป้าหมายในโครงการดีโฮปไทย ญี่ปุ่น 7-10 จังหวัด
01:04:34
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 15/2561
00:44:38
1 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562
01:18:25
1 ยอดวิว  •  2 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2562
01:13:58
1 ยอดวิว  •  1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การประชุม video conference เรื่องการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2562
01:06:11
2 ยอดวิว  •  1 เดือนที่ผ่านมา

:: วีดีโอจากหมวดหมู่อื่นๆ

ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
01:12:08
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาด สำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ
01:50:49
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษากลาง
00:00:31
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาเหนือ
00:00:30
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาอีสาน
00:00:30
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาใต้
00:00:31
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.1 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.2 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.3 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:55
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.4 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562
01:23:12
0 ยอดวิว  •  3 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 16/2561
00:48:08
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
ประชุมการดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ
01:48:46
0 ยอดวิว  •  3 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561
03:50:02
0 ยอดวิว  •  2 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมชี้แจงพัฒนาการจังหวัดและเครือข่ายOTOP มาตรการลดหย่อนภาษี " OTOP ช๊อป ช่วยชาติ "
00:52:51
0 ยอดวิว  •  1 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562
01:01:06
0 ยอดวิว  •  1 เดือนที่ผ่านมา
เตรียมการและข้อมูลในการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดเป้าหมายในโครงการดีโฮปไทย ญี่ปุ่น 7-10 จังหวัด
01:04:34
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
mv เพลง โห่รับ จปฐ 2562
00:04:16
0 ยอดวิว  •  1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Spot radio 6
00:00:30
0 ยอดวิว  •  1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สามโห่สามช่า(จปฐ) MT
00:04:19
0 ยอดวิว  •  1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562
03:18:23
0 ยอดวิว  •  6 วันที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาอังกฤษ
00:00:31
1 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 15/2561
00:44:38
1 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2561
02:30:33
1 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมสร้างความเข้าใจกิจกรรมจัดแสดงผลงานความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
01:10:19
1 ยอดวิว  •  2 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562
01:18:25
1 ยอดวิว  •  2 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561
02:33:31
1 ยอดวิว  •  1 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2562
01:13:58
1 ยอดวิว  •  1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การประชุม video conference เรื่องการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2562
01:06:11
2 ยอดวิว  •  1 เดือนที่ผ่านมา
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ ปี 2562
00:04:49
3 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา