เข้าสู่ระบบ

สปอตวิทยุ otop village ภาษากลาง

Sep 10, 2018
0 ยอดวิว
รายละเอียด
สปอตวิทยุ otop village ภาษากลาง

:: ช่องถ่ายทอดสด

[LIVE] TV พช. 2
0 ยอดวิว  •  3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
[LIVE] พช Audio
2 ยอดวิว  •  3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
[LIVE] TV พช. 1
5 ยอดวิว  •  3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

:: วีดีโอจากหมวดหมู่เดียวกัน

สปอตวิทยุ otop village ภาษาเหนือ
00:00:30
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาอีสาน
00:00:30
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาใต้
00:00:31
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.1 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.2 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.3 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:55
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.4 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาอังกฤษ
00:00:31
1 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

:: วีดีโอจากหมวดหมู่อื่นๆ

ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
01:12:08
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาด สำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ
01:50:49
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษากลาง
00:00:31
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาเหนือ
00:00:30
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาอีสาน
00:00:30
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาใต้
00:00:31
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.1 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.2 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.3 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:55
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.4 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2561
02:30:33
0 ยอดวิว  •  1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 16/2561
00:48:08
0 ยอดวิว  •  20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาอังกฤษ
00:00:31
1 ยอดวิว  •  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 15/2561
00:44:38
1 ยอดวิว  •  1 สัปดาห์ที่ผ่านมา